RBförsäkring

Produktbeskrivning

Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkring tecknad genom RBförsäkring. Här fÃ¥r du svar pÃ¥ de vanligaste frÃ¥gorna runt din försäkring. Klicka pÃ¥ Produktbeskrivning sÃ¥ kan du läsa mer alternativt skriva ut.

OBS: Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som ligger till grund för regleringen.
Produktbeskrivning 2023:2

Försäkringsvillkoren gäller för samtliga försäkringstagare i försäkringsavtalet för RBförsäkring.
Dessa gäller i kombination med den information som finns i ert försäkringsbrev.


Byt marknadsområde | Resterande marknadsområden
Försäkringsgivare: Folksam