RBförsäkring

Produktbeskrivning

Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkring tecknad genom RBförsäkring. Här får du svar på de vanligaste frågorna runt din försäkring. Klicka på Produktbeskrivning så kan du läsa mer alternativt skriva ut.

OBS: Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som ligger till grund för regleringen.
Produktbeskrivning 2023:2

Försäkringsvillkoren gäller för samtliga försäkringstagare i försäkringsavtalet för RBförsäkring.
Dessa gäller i kombination med den information som finns i ert försäkringsbrev.


Byt marknadsområde | Resterande marknadsområden
Försäkringsgivare: Folksam