Offertförfrågan
Fyll i formuläret nedan för att skapa ett offertunderlag.
Klicka här för att hämta ett påbörjat offertunderlag.
Kontaktuppgifter
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Medlem i intresseföreningen
Fastighet
UTHYRNINGSBAR KVADRATMETERYTA By nr.* Byggår ROT
år**
Bkl A,
B,C***
Antal vån. Bost. (m²) Ant. lgh. Kontor (m²) Övrig yta (m²) Vid övrig yta ange verksamhet ex. butik, lager, restaurang, mm
* By nr = Har fastigheten flera byggnader, redovisas respektive byggnad var för sig med respektive uppgifter
** ROT år = Med ROT avses från vilket år samtliga system för vatten, avlopp och våtutrymmens yt- och tätskikt är bytta
*** Bkl = Byggnadsklass A, B eller C. A = Stenbyggnad, alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak, mellanbotten) av sten eller betong. C = Träbyggnad. B = Annat än A eller C. Alla ytterväggar av sten eller betong men där byggnadssättet i övrigt avviker från A ovan och innehåller byggnadsdelar (stomme, tak, mellanbotten) av stål, limträ, plåt, trä eller plast. Exempel: ytterväggar av sten, mellanbjäklag av trä.
Finns källare?
Finns garage?
Bostadsrättstillägg, offert, försäkringsgivare och begynnelsedag
Har ni idag/önskar ni gemensamt tecknat bostadsrättstillägg
Hur önskas er offert
Skadehistorik
Skadehistorik - Inträffade försäkringsskador de senaste tre åren?
OBS! Vid Ja skall information bifogas om när skadan/skadorna inträffade (år, typ av skada, utbetalt från försäkringsbolaget). Detta skall fyllas i under Övriga upplysningar.
Övriga upplysningar
Din kod: a27f0oea
Använd din kod för att fortsätta arbeta med offertunderlaget vid ett senare tillfälle. Din kod kommer att skickas till den e-postadress du har angivit ovan.