Våra tjänster.

Proinova AB är en försäkringsförmedlare specialiserad inom sakförsäkring & riskhantering. Vår huvudinriktning har sedan starten 1989 varit att som rådgivare förmedla försäkringslösningar och kunskap för medelstora och större företag, hotell & konferens, organisationer, kommunala bolag samt industrier och fastighetsbolag och deras förvaltning. Det innebär att samtliga våra förmedlare och assistenter är väl förtrogna med de risk- och försäkringsfrågor som tillhör våra arbetsområden.

Koncept & grupplösningar

Vi har utvecklat ett flertal unika koncept och gruppförsäkringslösningar. Genom väl utarbetade metoder tar vi tillsammans med organisationer och företag fram koncept som är fördelaktiga och konkurrenskraftiga så att deras slutkund ska få mervärden för sin tillhörighet.


Till konsument

Vi har även försäkringslösningar till konsument. Vår dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare ger ett omfattande skydd och hjälp i att klargöra ansvar och åtagande under den tvåårsperiod där du som säljer en bostadsrätt ansvarar för s.k. väsentliga fel. 


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Detta har skapat långvariga relationer och en stabil, välplanerad tillväxt. Vi levererar idag rådgivning samt förmedlar försäkringslösningar och koncept till nöjda uppdragsgivare i hela landet. Att vi är en förmedlare som bryr oss märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i vår leverans.