Vid frågor

Frågor eller funderingar? Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta vårt dedikerade RB-team på 0771-880 600 eller rbforsakring@proinova.se.

Vid frågor

Kontakta vårt dedikerade RB-team:

0771-880 600
rbforsakring@proinova.se
www.rbforsakring.se

Vid skada

Kontakta Protector:

08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se
(Märk med skadenummer)

Vid sanering

Kontakta Normor AB.

0771-122 300
www.nomor.se


Välkommen till Proinova.

Byt marknadsområde | Stockholm
Byt försäkringsgivare | Försäkringsgivare: Protector