Offertförfrågan
Fyll i formuläret nedan för att skapa ett offertunderlag.
Klicka här för att hämta ett påbörjat offertunderlag.
Kontaktuppgifter
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
(lämna fältet tomt om du ej känner till ditt marknadsområde)", $offert_key_value, $disable); ?>
Bostadsrättstillägg, offert, försäkringsgivare och begynnelsedag
Skadehistorik
OBS! Vid Ja skall information bifogas om när skadan/skadorna inträffade (år, typ av skada, utbetalt från försäkringsbolaget). Detta skall fyllas i under Övriga upplysningar.
Övriga upplysningar
Din kod:
Använd din kod för att fortsätta arbeta med offertunderlaget vid ett senare tillfälle. Din kod kommer att skickas till den e-postadress du har angivit ovan.

  1. Vi skickar en länk med ditt offertunderlag till din registrerade e-post.
  2. Skriv ut länken och fyll i Ort, Datum, Namnförtydligande samt Signera.
  3. Skicka den signerade blanketten antingen via

Väljer du att skapa en länk kan du ej göra ändringar i offertunderlaget senare.

Vi behöver din signatur för att kunna att inhämta all erforderlig information rörande våra försäkringsavtal, riskrapporter, skador inkl. reserver, värderingar samt övrig information av vikt för förmedlarens arbete.
", $offert_key_value['skicka_forfragan'], $disable); ?>

  1. Vi skickar en länk med ditt offertunderlag till din registrerade e-post.
  2. Skriv ut länken och fyll i Ort, Datum, Namnförtydligande samt Signera.
  3. Skicka den signerade blanketten antingen via

Väljer du att skapa en länk kan du ej göra ändringar i offertunderlaget senare.

Vi behöver din signatur för att kunna att inhämta all erforderlig information rörande våra försäkringsavtal, riskrapporter, skador inkl. reserver, värderingar samt övrig information av vikt för förmedlarens arbete.
", 1, $disable); ?>