Skadeanmälan

Skada ska snarast anmälas till Länsförsäkringar. Vid kontakt med Länsförsäkringar ska ni informera om att ni tillhör försäkringslösningen i RBförsäkring. I samband med skadeanmälan kommer Länsförsäkringar att förklara vad ni bör göra som nästa åtgärd till exempel besiktning och/eller reparation.

Kontaktinformation
Länsförsäkringar Jönköping
Tel dagtid 036-19 90 40
Tel kvällstid och helger 020-59 00 00

E-post byggskador@lfj.se
www.lansforsakringar.se/jonkoping/foretag


Byt marknadsområde | Jönköping
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar