Sanering skadedjur

Att ha en hög säkerhet mot skadedjur, en god hygien och en sund inomhusmiljö har blivit en nyckelfråga för lönsamheten i de flesta branscher. En råtta eller farliga bakterier på fel ställe kan orsaka enorma kostnader för ombyggnader, avbrott i produktion, missnöjda kunder eller dåligt rykte. Därför gäller det för er att redan från början se till att ni aldrig drabbas av problemen. Med Länsförsäkringar Jönköpings hjälp blir er verksamhet mer attraktiv.

Oavsett vilken bransch ni tillhör har Länsförsäkringar Jönköpings lösningar som förebygger problem i er miljö och skyddar er verksamhet mot missöden. I RBförsäkring ingår saneringsavtal skadedjur och sanering samt husbockförsäkring.

Vid behov av sanering avseende skadedjur eller husbock kontakta Länsförsäkringar Jönköping. Informera om att ni tillhör försäkringslösningen i RBförsäkring och är försäkrade i Länsförsäkringar för snabbast möjliga service och hantering.

Telefonnummer: 0101-729 729


Byt marknadsområde | Jönköping
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar