Skadeanmälan

Skada ska snarast anmälas till Länsförsäkringar. Vid kontakt med Länsförsäkringar ska ni informera om att ni tillhör försäkringslösningen i RBförsäkring. I samband med skadeanmälan kommer Länsförsäkringar att förklara vad ni bör göra som nästa åtgärd till exempel besiktning och/eller reparation.

Kontaktinformation
Länsförsäkringar Halland
Tel dagtid 035-15 10 00
Tel kvällstid och helger 020-59 00 00

E-post skador@lfhalland.se
www.lansforsakringar.se/halland/foretag


Byt marknadsområde | Halland
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar