Beställ nu

Proinova dolda fel- försäkring för bostadsrätt

Undvik kostsamma och svårtolkade tråkigheter efter att du sålt din bostadsrätt

Varför ska man teckna Proinova dolda fel- försäkring vid försäljningen av en bostadsrätt? 

Vår dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare ger ett omfattande skydd och hjälp i att klargöra ansvar och åtagande under den tvåårsperiod där du som säljer en bostadsrätt ansvarar för s.k. väsentliga fel. 

Läs mer

Korta fakta och fördelar med Proinova dolda fel- försäkring

  • Försäkringen täcker en stor del av säljarens ansvar för väsentliga fel( motsvarar dolda felförsäkring för säljare av villa). Vid upptäckt fel ska köparen skicka krav till säljaren, och säljaren gör skadeanmälan till Anticimex.
  • Försäkringsbolaget utreder om säljaren har ett ansvar samt sköter kontakten med köparen.
  • Inget krav på besiktning och försäkringen gäller i två år helt utan självrisk.
  • Ersättningsbeloppet uppgår till 1 000 000 kr (skador under 5 000 kr regleras inte).
  • Engångspremien på 4 700 kr (+500 kr vitvarutillägg) gäller hela försäkringsperioden och betalas först på tillträdesdagen.

Exempel på rättsfall där Proinova dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare skulle hjälpt säljaren och köparen.

Läs mer