Beställ nu

Proinova dolda fel- försäkring för bostadsrätt

Undvik kostsamma och svårtolkade tråkigheter efter att du sålt din bostadsrätt

Varför ska man teckna Proinova dolda fel- försäkring vid försäljningen av en bostadsrätt?  

Vår dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare ger ett omfattande skydd och hjälp i att klargöra ansvar och åtagande under den tvåårsperiod där du som säljer en bostadsrätt ansvarar för s.k. väsentliga fel. 

Så även om en bostadsrätt alltid säljs i befintligt skick och köparen uppmanas att kontrollera bostadsrätten ordentligt, kan säljare enligt 19 §, punkt 3 i köplagen bli ansvarig för fel och brister som fanns i bostadsrätten när den såldes. Dessa fel kallas ”väsentliga fel” och kännetecknas av att bostadsrätten är i ett betydligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunde förutsätta. 


Försäkringen kan hjälpa dig med hanteringen av oväntade krav från köparen efter försäljningen. Det är i stort sett omöjligt för säljare och köpare att komma fram till, och vara överens om ett fel är ett väsentligt fel enligt köplagen efter försäljningen. Det är just i dessa fall som försäkringen kan hjälpa dig att klargöra detta, och ersätta köparens rättmätiga krav.Klicka här för Fakta, Villkor & Kontakter >


Ett exempel på ett väsentligt fel kan till exempel vara att man anlitat en fackman som gjort en elinstallation, men att det senare visar sig att den inte är korrekt utförd. 


Ett annat exempel kan vara att din bostadsrätt marknadsförs som topprenoverad, men att det finns fel i rörutförandet som orsakat en fuktskada bakom diskbänken i köket. Det rör sig med andra ord om fel som är svåra att upptäcka och därför svåra att skydda sig mot. 

Dolda fel- Försäkring
Vitvarutillägg

Korta fakta och fördelar med Proinova dolda fel- försäkring

  • Försäkringen täcker en stor del av säljarens ansvar för väsentliga fel( motsvarar dolda felförsäkring för säljare av villa). Vid upptäckt fel ska köparen skicka krav till säljaren, och säljaren gör skadeanmälan till Anticimex.
  • Försäkringsbolaget utreder om säljaren har ett ansvar samt sköter kontakten med köparen.
  • Inget krav på besiktning och försäkringen gäller i två år helt utan självrisk.
  • Ersättningsbeloppet uppgår till 1 000 000 kr (skador under 5 000 kr regleras inte).
  • Engångspremien på 4 700 kr (+500 kr vitvarutillägg) gäller hela försäkringsperioden och betalas först på tillträdesdagen.

Minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar.


Med Proinova dolda fel- försäkring slipper du både stressen och kostnaderna om en situation uppstår efter försäljningen. Försäkringen skyddar nämligen säljaren om köparen drabbas av ett väsentligt fel och riktar krav mot säljaren för att täcka kostnaderna för åtgärder och renovering. Anticimex utreder och bedömer om ansvaret är säljarens, förhandlar med köparen eller dennes representant/jurist, för säljarens talan i domstol och ersätter köparen vad säljaren kan bli skyldig att betala på grund av ett väsentligt fel. Om köparen väljer att dra sig ur köpet på grund av dessa fel, ersätter försäkringen dessutom kostnaderna för att reparera felet som ligger till grund för hävningen så att det blir enklare för dig att sälja bostadsrätten igen. Försäkringen gäller helt utan självrisk och ersätter krav och eventuella rättegångskostnader upp till en miljon kronor. Försäkringen gäller i två år och det finns inget krav på att göra en besiktning innan.

Exempel på rättsfall där Proinova dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare skulle hjälpt säljaren och köparen.

Fel på golvbrunn i badrum ...

Köparen av en bostadsrätt upptäckte en fuktskada i våtrummet och krävde att säljaren skulle göra prisavdrag för väsentligt fel i bostadsrätten. Det visade sig att fuktskadan hade uppstått på grund av att golvbrunnen inte gjutits igen på ett korrekt sätt vid en renovering 10 år tidigare.

Köparen krävde 73 819 kronor i prisavdrag inklusive ränta samt ett skadestånd på 13 500 kronor då hon inte hade kunnat bo i lägenheten under tiden som badrummet renoverades.


Dom: Rätten ansåg att bostadsrätten var i väsentligt sämre skick med hänvisning till varans pris och övriga omständigheter som köparen kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren dömdes därför att betala 50 000 kronor i prisavdrag (efter avdrag för standardhöjande åtgärder) till köparen. Köparens krav på skadestånd gick dock inte igenom då detta bedömdes som en indirekt förlust, vilket inte ersätts enligt 40 § 2 st. och 67 § i köplagen.


Så skulle försäkringen hjälpt till: Om säljaren hade tecknat försäkringen skulle försäkringsbolaget Anticimex hjälpt säljare och köpare att reda ut om felet var väsentligt. Försäkringen skulle betalat köparen 50 000 kronor, det vill säga den summa som säljaren i ovan fall själv var tvungen att ersätta köparen med. Försäkringen skulle också ha ersatt säljaren för alla rättegångskostnader.

Kopplingsfel i topprenoverad bostad ...

Köparen köpte en bostadsrätt som marknadsfördes som ett påkostat och renoverat boende i toppskick. Bland annat hade badrummet renoverats av en godkänd entreprenör. Efter köpet svämmade golvbrunnen i badrummet över. En kameraundersökning i rören visade att en ej godkänd koppling hade gjorts under golvet i det nya badrummet. Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ansvarade bostadsrättsinnehavaren för lägenhetens underhåll inklusive ledningar och övriga installationer för avlopp.


Dom: Rätten ansåg att eftersom felet satt en bit ned i avloppsledningen så var detta inte något som en köpare vid en sedvanlig undersökning skulle kunnat upptäcka. Bostaden hade dessutom marknadsförts som nyrenoverad och rätten ansåg därför att köparen hade att förvänta sig att renoveringen utförts i enlighet med gällande branschpraxis. Eftersom det krävdes att badrummets tätskikt måste brytas i och med åtgärdande, meddelade rätten att bostadsrätten var i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och omständigheterna i övrigt hade kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren fick därmed betala 150 000 kronor, det vill säga ett nytt badrum, till köparen.


Så skulle försäkringen hjälpt till: Om säljaren hade tecknat försäkringen skulle försäkringsbolaget Anticimex hjälpt säljare och köpare att reda ut om felet var väsentligt. Försäkringen skulle betalat köparen 150 000 kronor, det vill säga den summa som säljaren i ovan fall själv var tvungen att ersätta köparen med. Försäkringen skulle också ha ersatt säljaren för alla rättegångskostnader.