Inbrott/Stöld

Här finner du vanliga frågor, klicka för att finna svaret.

Enligt försäkringsvillkoren (på denna punkt är villkoren relativt lika mellan försäkringsbolagen) ersätts inte affektionsvärde. Du har endast rätt att få ersättning med likvärdig ring. Om det inte går att anskaffa en likvärdig ring får du ersättning med dagsvärdet, dvs efter avskrivning för ålder, slitage m.m.

Nej, crosscykeln omfattas inte av din hemförsäkring.

En crosscykel får bara köras inom inhägnat tävlingsområde och därför finns idag inget krav på att den ska vara trafikförsäkrad. Däremot måste man själv kontakta ett försäkringsbolag om man vill försäkra den för stöld och brand.

Försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen. Antingen betalar man kontant eller ersätter med likvärdig egendom.

  • Eftersom digitalkameran var ny, betalar bolaget ofta en kontantsumma på 70 procent av kamerans nyvärde. Resterande 30 procent får du om du återanskaffar kameran. Försäkringsbolaget kräver då att du uppvisar kvitto som styrker att du faktiskt återanskaffat den.

  • Försäkringsbolaget kan i stället för att betala ut pengar ge dig en rekvisition (beställning) så att du kan hämta ut en ny likvärdig digitalkamera.

Dina seglarskor ersätts nog endast med några hundralappar. För skor finns inte rätt till nyvärdesersättning.

Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade en kamera. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning. Men ytterst är det en trovärdighetsfråga, som eventuellt måste prövas av domstol.

Ja, för att du ska kunna få ersättning för pengarna krävs det att pengarna med våld rycks ifrån dig så att du upptäcker stölden omedelbart. För kontanter och stöldbegärlig egendom är aktsamhetskraven mycket höga. För plånboken däremot kan du få ersättning eftersom aktsamhetskraven är lägre.

Praxis i försäkringsbranschen är att självrisken dras från 10 000 kr. Det innebär att maxbeloppet 3 000 kr betalas ut till dig från din hemförsäkringen.

Nej. Om du blir bestulen på möbler, krukor eller grillen som står i trädgården kan du inte få ersättning från din hemförsäkring. För att få det krävs att du har en tilläggsförsäkring. Ett sådant tillägg har de flesta bolag och den försäkringen kallas för allrisk-, mer-, plus- eller otursförsäkring beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, vapen, antikviteter, vin och sprit) som stjäls ur källarförråd. Omfattningen kan variera beroende av vilket försäkringsbolag du har. Läs i dina villkor. Däremot ersätts dina dyra skidor. Men som regel är det högsta ersättningsbeloppet vid stöld ur källare 30 000-40 000 kr.