Elsäkerhet

Här finner du vanliga frågor, klicka för att finna svaret.

Förläggning av värmekabel för 230 volt är ett behörighetskrävande arbete som ingen annan än en elinstallatör får utföra.

Montage av spotlighter för 12 volt, upp till 200 voltampere är inte ett behörighetskrävande arbete. Men kom ihåg att så fort man gör arbeten på 230-voltssidan av belysningstransformatorn så är det ett behörighetskrävande arbete.

När det gäller hur installationer skall vara utförda så gäller föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. I 2 kapitlet 1§ så står det att elinstallationen ska vara utförd enligt "god elsäkerhetsteknisk praxis". Med detta menas att installationerna ska följa en vedertagen svensk standard, eller vara utförd på annat sätt, genom dokumenterade riskanalyser, så att minst samma säkerhetsnivå uppnås. I praktiken så följer nästan alla en standard.
För elinstallationsarbete så är SS 436 40 00, de så kallade "elinstallationsreglerna", den standard som i regel arbetas efter. Detaljer om förläggning med avseende på yttre förhållanden finns i kapitel 522. Används inte VP-rör eller liknande så måste du alltså se till att kabeln är fast förlagd och har dragavlastning i bägge ändar. Dessutom måste du förstås se till att alla andra krav på till exempel kabelarea, skydd mot termisk och mekanisk påverkan är uppfyllda.

Ytterligare frågor på innehållet i standarder besvaras av Svensk Elstandard SEK. De kan nås på www.elstandard.se

Sedan januari 1994.

Det är lägenhetsinnehavaren som har ansvaret.

Nej, det måste utföras av en fackman.

Ja, om du är helt säker på hur du skall göra så får du det. Är du det minsta osäker – anlita en fackman.

Svaret är nej. Du skall anlita en behörig elinstallatör som drar fram jordledare och byter ut alla ojordade vägguttag mot jordade i rummet.

Ja, om du är helt säker på hur du ska göra. Vår rekommendation är att du anlitar en behörig elinstallatör, eftersom en felaktig koppling kan innebära livsfara.

Ja, det får man göra, men endast om du verkligen är säker på hur man skall göra.

Nej, det måste utföras av en fackman.

Nej, det måste utföras av en fackman.

En vanlig ansvarsfördelning när man hyr bostad eller bor i bostadsrätt är att fastighetsägaren/föreningen ansvarar för de fasta elinstallationerna. Ser man skador eller brister ska man kontakta värden eller förening för att få felen åtgärdade.
Man skiljer på fasta elinstallationer och elprodukter, det vill säga alla elapparater från hårtork till TV och kylskåp.
Det är lägenhetsinnehavaren själv som är ansvarig för att elapparater man använder är hela och i gott skick.

Att dra sin egen el i hemmet är både farligt och förbjudet. Felaktiga installationer kan leda till bränder och att du eller någon i din omgivning får ström i er.

Det elarbete som du får utföra på egen hand är mycket begränsat. Du får till exempel byta glödlampor, ersätta strömbrytare och montera apparater med stickpropp om du har kunskapen att göra detta. Övriga installationer ska alltid utföras av en behörig elinstallatör.

Om du är osäker på vad du får göra själv kan du fråga om råd i butiken där du köpte produkten eller kontakta en behörig elinstallatör.

Det här får du göra själv

 • Byta proppar och glödlampor.

 • Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.

 • Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.

Det här måste en elinstallatör utföra

 • Utföra fasta installationer.

 • Installera golvvärme och värmekabel.

 • Byta ojordat vägguttag mot jordat.

 • Byta vanlig strömbrytare mot dimmer.

Här får du några bra tips i en checklista för att elsäkra ditt hem och din omgivning.

 • Installera jordfelsbrytare, den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli strömförande.

 • Ta för vana att vara hemma när maskiner går så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.

 • Köper du en begagnad elektrisk produkt på auktion eller loppis bör de granskas av en fackman innan du använder dem.

 • Köp enbart apparater med CE-märkning.

 • Utomhusbelysning ska vara avsedd för utomhusbruk och anslutas till jordat uttag.

 • Anlita alltid en behörig elinstallatör till nya fasta installationer.

 • Kontrollera att alla sladdar är hela. Samma sak med stickkontakter och strömbrytare.

 • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste.

 • Undvik att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning.

 • Alla uttag utomhus samt i kök, dusch- och badrum samt källare bör vara jordade.

 • Var aldrig barfota när du arbetar med elapparater utomhus.

 • Undvik att använda apparater avsedda för inomhusbruk utomhus. Om du använder dammsugaren utomhus, till exempel för att städa bilen, eller en brödrost på altanen så får apparaterna inte utsättas för fukt/dagg.

 • Kontrollera dina proppar/automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till proppen/ säkringen. Ta hem en behörig elinstallatör för kontroll.

 • Rengör torktumlarens filter regelbundet.

 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag även grenuttag har petskydd och håll sladdar utom lekräckhåll.

 • TVn måste ha tillräcklig ventilation så att den inte överhettas. Sätt inte levande ljus eller levande blommor ovanpå den.

 • Använd rätt sorts lampa i armaturer.

 • Skaffa brandvarnare.

Här får du några bra tips i en checklista för att skydda barnen från elskador.

Se till att eluttagen är petskyddade
Uttagen ska ha inbyggda petskydd eller förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används, så att det blir svårare att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Undvik sladdhärvor på golvet
Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

Gör spisen mindre farlig
Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget
Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.

Undvik elapparater i barnrummet
Tänk efter vad som kan vara lockande för ditt barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.

Placera sänglampan säkert
Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.

Installera jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.

Undvik lampor som ser ut som leksaker
När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek, detta gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Lär barnen elvett
Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Varje år dör flera personer i elbränder. Och ännu fler skadas. Utöver de personliga tragedierna går minnen och värden för miljontals kronor bokstavligen upp i rök. Det är oftast äldre som drabbas. Därför är det viktigt att du pratar med dina äldre anhöriga eller vänner om farorna. Det är relativt enkelt att minska riskerna avsevärt. Här kan du läsa om vilka risker som är vanligast och hur du undviker dem.

Hur man minskar riskerna för en spisbrand
Den vanligaste orsaken till spisbränder är kastruller som kokar torrt. Värmeutvecklingen kan få fett från spisfläkten att droppa ner på spisen. Fettet kan i sin tur fatta eld. För att undvika detta är det viktigt att rengöra filtret i spisfläkten regelbundet. Ett bra tips för att inte glömma bort kastrullen på spisen när nyheterna på TV:n börjar eller om telefonen ringer är att installera en timer på spisen. Prata med en behörig elinstallatör om hur man gör. En brandvarnare måste alla ha, men installera gärna flera, så ökar säkerheten ytterligare. Kom ihåg att testa dem regelbundet. En bra vana när det gäller spisar är att varje gång spisen sätts på så vrider man upp en äggklocka för att påminna om att spisen är påslagen. Och kom ihåg att ta bort alla eventuella plattskydd när spisen används. En annan förhållandevis billig livförsäkring är en elektrisk vattenkokare som är bra att använda de gånger man bara ska koka upp vatten. En relativt vanlig orsak till spisbränder är att man glömmer grytlappar eller kökshanddukar på spisen när man lagar mat. Var också noga med att de inte hänger så att de kan falla ner på spisen. Se upp så att inga lösa sladdar finns i närheten av spisen. Hög värme kan nämligen skada sladdarnas isolering och orsaka brand eller elstöt.

Värmefilt eller värmedyna
Varje år inträffar flera olyckor med värmefiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan sätta eld på sängkläder eller leda till en stöt. En elektrisk filt, madrass eller värmedyna som är äldre än tio år (oberoende av hur ofta den har använts), är bäst att ersätta med en ny. Även om de ser nya ut kan de vara farliga! Kom också ihåg att alltid följa bruksanvisningen som finns på värmedynan. I den framgår hur den ska användas. Till exempel ska dynan alltid användas under uppsikt, alltså inte när man sover. För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att inte vika dynan, till exempel vid förvaring. Och när man använder den är det viktigt att veckla ut den helt, annars fungerar inte termostaten.

Apparater med ojordade stickkontakter
Gamla, runda, ojordade stickkontaker får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska inte heller göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickkontakt eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa i ett jordat uttag är rent av livsfarligt. Om man flyttar in i en modernare bostad, med enbart jordade uttag, kan man inte ansluta gamla elapparater (till exempel lampor) med runda, ojordade stickkontaker. Det är inte tillåtet att lösa problemet genom att göra en adapter med jordad stickkontakt och ojordat uttag. Om man vill behålla sin gamla elapparat, måste man lämna in den till en fackman för ombyggnad.

Gamla elapparater kan vara farliga
Mer än hälften av de elolycksfall som inträffar i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Därför är det viktigt att då och då se över dessa. Ett vanligt problem är att sladdarna helt enkelt är för gamla. Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningarnas isolering? Elledningarna kan i så fall vara farliga och därför i behov av utbyte. Detsamma gäller trasiga stickkontakter samt löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en behörig elinstallatör. Så länge ett strykjärn, en teve, brödrost, elvisp med mera används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Lång tids användning kan dock orsaka skador på materialet och göra apparaterna farliga. Ett exempel på detta är gamla lampor med ställbara leder. I dessa finns det stor risk för att ledningarnas isolering blivit sönderskavd. Därmed kan hela lampan bli strömförande. Sådana lampor har orsakat flera dödsolyckor och bör helt enkelt kasseras. Ibland lönar det sig inte att försöka reparera gammal elutrustning. I vissa fall är det inte heller möjligt. Om en apparat uppför sig konstigt, luktar bränt eller låter annorlunda än den tidigare gjort - använd den inte! Lämna in den för reparation eller lämna till återvinning.