Beställ handboken

Har ni den populära handboken proaktiv i er boendepärm?

Om inte så erbjuder vi på Proinova vår skadeförebyggande handbok, proaktiv, till ett förmånligt pris. Öka medvetenheten och kunskapen i er förening genom att köpa in handboken som alltid blir en väldigt väl mottagen hjälp för att minska skador och spara onödiga kostnader. Något alla tjänar på.

Proaktiv är en satsning för att tillsammans arbeta skadeförebyggande. I den specialframtagna handboken finner ni information och svar på många frågor som rör både fastighetsägare och boende. Här berörs områden som t.ex. vatten- & elsystemet samt brand-, inbrotts- & egendomsskydd.

För miljöns skull produceras vår handbok ”on-demand” dvs efter beställning. Detta ger några veckors leveranstid. Handboken är förberedd för pärmar med vanlig svensk hålning genom s.k. omegaklammer. Minsta antal i en beställning är 10 st.

Beställnings­formulär