Proinova Agency AB.

Proinova Agency AB är ett systerbolag till Proinova AB. Proinova Agency är en, i förhållande till försäkringsbolagen, anknuten försäkringsförmedlare. Verksamheten bedrivs genom personalen i Proinova AB. Vi är registrerade hos Finansinspektionen som traditionell försäkringsförmedlare av sakförsäkring, och har de ansvarsförsäkringar som Förmedlarlagen ställer som krav.

Tillsammans med Fastighetsägarna har vi på Proinova Agency utvecklat det unika konceptet FEF (Fastighetsägarnas egna försäkringar). En exklusiv förmån för samtliga deras medlemmar.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Detta har skapat långvariga relationer och en stabil, välplanerad tillväxt. Vi levererar idag rådgivning samt förmedlar försäkringslösningar och koncept till nöjda uppdragsgivare i hela landet. Att vi är en förmedlare som bryr oss märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i vår leverans.