Om du inte är nöjd.

Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till oss, så vi kan bli bättre.

Vi vill alltid tillgodose våra kunder den bästa servicen och skulle därför uppskatta att ni hör av er till oss, om ni av någon anledning inte känner att vi levt upp till detta.

Om Ni vill framföra klagomål mot Proinova rörande förmedling av försäkring, ber vi Er att i första hand kontakta ansvarig förmedlare hos Proinova. I andra hand vänder Ni er till Proinovas klagomålsansvarig, Patrik Johansson.

Blankett för anmälan om klagomål.

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig: Patrik Johansson
Tel: 010-22 16 670
E-post: patrik.johansson@proinova.se
Postadress: Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

Klagomål besvaras snarast möjligt.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Detta har skapat långvariga relationer och en stabil, välplanerad tillväxt. Vi levererar idag rådgivning samt förmedlar försäkringslösningar och koncept till nöjda uppdragsgivare i hela landet. Att vi är en förmedlare som bryr oss märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i vår leverans.