Vid skada

Skadeanmälan If

För försäkringar som nytecknats eller förnyats
fr.o.m 2022-01-01

Anmäl skadan genom att klicka här, fyll i och skicka in blanketten.


Kontakta If Skadeförsäkring

0771-50 60 70
fefskador@if.se
www.if.se

Sanering

Vid behov av sanering av skadedjur, husbock och sent upptäckt dödsfall.

  1. Kontakta Anticimex på 075-245 10 00
  2. Ange att du är medlem i Fastighetsägarna och har avtalsnummer 392337
  3. Ange gatuadress / fastighetsbeteckning
  4. Övriga upplysningar: www.anticimex.com

Skadeanmälan Protector

Anmäl skadan genom att klicka här.


Kontakta Protector

Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
11153 Stockholm

fefskador@protectorforsakring.se
www.protectorforsakring.se