Offertförfrågan
Fyll i formuläret nedan för att skapa ett offertunderlag.
Klicka här för att hämta en påbörjad offertförfrågan.
Kontaktuppgifter
Fält markerade med är obligatoriska och måste fyllas i.
Självrisk, offert, begynnelsedag och försäkringsgivare
Önskad självrisk
Hur önskas er offert
Fastighet
Är fastigheten K- eller Q-märkt?

UTHYRNINGSBAR KVADRATMETERYTA
By nr. Byggår ROT
år**
Bkl
A,B,C*
Bost. (m²) Ant. lgh. Kontor (m²) Övrig yta (m²) Vid övrig yta ange verksamhet ex. butik, lager, restaurang, mm


Följdfrågor:
Finns vakanser i er/era fastighet/fastigheter?
Bedrivs det någon annan uthyrning i fastigheten som är avvikande från sedvanlig lägenhetsuthyrning (typ blockuthyrning, studentboende, korttidsboende, asylboende)?
* Bkl = Byggnadsklass A, B eller C.
A = Stenbyggnad. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak, mellanbotten) av sten eller betong.
B = Annat än A eller C. Alla ytterväggar av sten, eller betong men där byggnadssättet i övrigt avviker från A ovan och innehåller byggnadsdelar (stomme, tak, mellan- botten) av stål, limträ, plåt, trä eller plast. Exempel: ytterväggar av sten, mellanbjälklag av trä.
C = Träbyggnad.
OBS! Om B anges v.v. skriv under övriga upplysningar (nedan) om hur huset är uppbyggt. Alternativt bifoga en separat beskrivning.
** ROT år = Med ROT avses från vilket år samtliga system för vatten, avlopp och våtutrymmens yt- och tätskikt är bytta.
Skadehistorik
Skadehistorik - Inträffade försäkringsskador de senaste fem åren?
OBS! Vid Ja skall information bifogas om när skadan/skadorna inträffade (år, typ av skada, utbetalt från försäkringsbolaget). Detta skall fyllas i under Övriga upplysningar.
Övriga upplysningar
Tilläggsförsäkringar
För eventuella tilläggsförsäkringar kontakta Arthur J Gallagher Proinova Agency AB.
Din kod: e06ef8nz
Använd din kod för att fortsätta arbeta med offertunderlaget vid ett senare tillfälle. Din kod kommer att skickas till den e-postadress du har angivit ovan när du sparar formuläret.