Offertförfrågan
Fyll i formuläret nedan för att skapa ett offertunderlag.
Klicka här för att hämta en påbörjad offertförfrågan.
Kontaktuppgifter
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Självrisk, offert, begynnelsedag och försäkringsgivare
Önskad självrisk
Hur önskas er offert
Fastighet
Är fastigheten K- eller Q-märkt?

UTHYRNINGSBAR KVADRATMETERYTA
By nr. Byggår ROT
år**
Bkl
A,B,C*
Bost. (m²) Ant. lgh. Kontor (m²) Övrig yta (m²) Vid övrig yta ange verksamhet ex. butik, lager, restaurang, mm


Följdfrågor:
Finns vakanser i er/era fastighet/fastigheter?
Bedrivs det någon annan uthyrning i fastigheten som är avvikande från sedvanlig lägenhetsuthyrning (typ blockuthyrning, studentboende, korttidsboende, asylboende)?
* Bkl = Byggnadsklass A, B eller C.
A = Stenbyggnad. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak, mellanbotten) av sten eller betong.
B = Annat än A eller C. Alla ytterväggar av sten, eller betong men där byggnadssättet i övrigt avviker från A ovan och innehåller byggnadsdelar (stomme, tak, mellan- botten) av stål, limträ, plåt, trä eller plast. Exempel: ytterväggar av sten, mellanbjälklag av trä.
C = Träbyggnad.
OBS! Om B anges v.v. skriv under övriga upplysningar (nedan) om hur huset är uppbyggt. Alternativt bifoga en separat beskrivning.
** ROT år = Med ROT avses från vilket år samtliga system för vatten, avlopp och våtutrymmens yt- och tätskikt är bytta.
Skadehistorik
Skadehistorik - Inträffade försäkringsskador de senaste fem åren?
OBS! Vid Ja skall information bifogas om när skadan/skadorna inträffade (år, typ av skada, utbetalt från försäkringsbolaget). Detta skall fyllas i under Övriga upplysningar.
Övriga upplysningar
Tilläggsförsäkringar
För eventuella tilläggsförsäkringar kontakta Proinova Agency AB.
Din kod: 6qzi54kv
Använd din kod för att fortsätta arbeta med offertunderlaget vid ett senare tillfälle. Din kod kommer att skickas till den e-postadress du har angivit ovan när du sparar formuläret.