FEF Fastighets­försäkring

Det självklara valet.

Vi har samlat de bästa delarna i en fastighetsförsäkring och anpassat den för dig som medlem i Fastighetsägarna. Vårt mål är att ge dig trygghet i ditt fastighetsägande med en bred försäkringsomfattning och en unik kundservice. Gör som fler än 4 000 medlemmar redan har gjort – teckna FEF du med.

Fastighets­försäkringen i korta drag:

 • Fullvärdesförsäkring på byggnad och tillhörande inventarier
 • Allriskförsäkring på både byggnad och tillhörande inventarier
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring med dubbla försäkringsbelopp i förhållande till standard
 • Entreprenadförsäkring vid eget arbete på egen fastighet
 • Tjänstereseförsäkring inklusive försenings- och resgodsskydd
 • Olycksfallsförsäkring för boende och besökare till boende
 • Förmögenhets­brotts­försäkring
 • Försäkring för din förvaltning av egna fastigheter
 • Och mycket mer ...

Skadedjursförsäkring

 • Sanering av skadedjur, skada orsakad av träskadeinsekter samt sanering av sent upptäckt dödsfall
 • Sanering av lösöre vid vägglöss
 • Omfattar bostäder, kontor och lokalytor (såvida det inte bedrivs en verksamhet med livsmedelshantering)

Service är trygghet

 • Vårt engagerade FEF-team hjälper dig snabbt och enkelt med dina försäkringsfrågor och ärenden

Försäkrings­villkor

Kortfattade försäkringsvillkor

Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkring tecknad genom Fastighetsägarna. Här får du svar på de vanligaste frågorna runt din försäkring. Klicka på Fastighetsägarnas egna försäkringars ”Produktbeskrivning” nedan så kan du läsa alternativt skriva ut.

Vid nyteckning och förnyelse fr.o.m. 2023-01-01 använder Fastighetsägarnas egna försäkringar If Skadeförsäkring som försäkringsgivare.

OBS: Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som ligger till grund för regleringen.

Fullständiga försäkringsvillkor

Fullständiga villkor avser Allmänt villkor Fastighetsägarnas egna försäkringar, Fastighet och Förvaltning 2023:1 (gäller från 2023-01-01) samt för de som har kontor för fastighetsförvaltning med datorer, kringutrustning och datamedia till ett värde överstigande 100 000 kr gäller Skyddsklass 2. Vilka krav som gäller för skyddsklass 2, se broschyr nedan. Klicka på det villkor du vill ladda ner för att läsa, alternativt skriva ut.

Villkor If för eventuella tilläggsförsäkringar (nyteckningar och förnyelse fr.o.m. 2023-01-01)