Beställ nu

Proinova dolda fel- försäkring för bostadsrätt

Undvik kostsamma och svårtolkade tråkigheter efter att du sålt din bostadsrätt

Varför ska man teckna Proinova dolda fel- försäkring vid försäljningen av en bostadsrätt? 

Vår dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare ger ett omfattande skydd och hjälp i att klargöra ansvar och åtagande under den tvåårsperiod där du som säljer en bostadsrätt ansvarar för s.k. väsentliga fel. 

Läs mer

Korta fakta och fördelar med Proinova dolda fel- försäkring

  • Försäkringen täcker säljarens ansvar för väsentliga fel (motsvarar dolda felförsäkring för säljare av villa). 
  • Både säljare och köpare kan göra skadeanmälan.
  • Försäkringsbolaget utreder om säljaren har ett ansvar samt sköter kontakten med köparen.
  • Inget krav på besiktning och försäkringen gäller i två år helt utan självrisk.
  • Ersättningsbeloppet uppgår till 1 000 000 kr (skador under 5 000 kr regleras inte).
  • Engångspremien på 4 700 kr (+500 kr vitvarutillägg) gäller hela försäkringsperioden och betalas först på tillträdesdagen.

Exempel på rättsfall där Proinova dolda fel- försäkring med Anticimex som försäkringsgivare skulle hjälpt säljaren och köparen.

Läs mer