Vem svarar för reparationer och underhåll

Fördelningen av parternas reparations- och underhållsskyldighet framgår av Bostadsrättslagen samt i detalj i föreningens stadgar.