Våra tjänster.

Proinova AB är en, i förhållande till försäkringsbolagen, fristående försäkringsförmedlare specialiserad inom sakförsäkring & riskhantering. Vår huvudinriktning har sedan starten 1989 varit att som rådgivare förmedla försäkringslösningar och kunskap för medelstora och större företag, hotell & konferens, organisationer, kommunala bolag samt industrier och fastighetsbolag och deras förvaltning. Det innebär att samtliga våra förmedlare och assistenter är väl förtrogna med de risk- och försäkringsfrågor som tillhör våra arbetsområden.

Koncept & grupplösningar

Vi har utvecklat ett flertal unika koncept och gruppförsäkringslösningar. Genom väl utarbetade metoder tar vi tillsammans med organisationer och företag fram koncept som är fördelaktiga och konkurrenskraftiga så att deras slutkund ska få mervärden för sin tillhörighet.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation.

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.