Press.

Vi är rädda om vårt varumärke och vår profil, därför ber vi er kontakta marknadsansvarig på profil@proinova.se om ni ska använda vår profil i något material för att säkerställa att detta görs korrekt. För att säkerställa en god kvalitet vid användning av vår logotyp finns den här för nerladdning.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation.

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.