Vår integritets­policy.

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, att gälla i Sverige.
 
Syftet med GDPR är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
 
Vi värnar om din personliga integritet och för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation.

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.