Proinova Agency AB.

Proinova Agency AB är ett systerbolag till Proinova AB. Proinova Agency är en, i förhållande till försäkringsbolagen, anknuten försäkringsförmedlare. Verksamheten bedrivs genom personalen i Proinova AB. Vi är registrerade hos Finansinspektionen som traditionell försäkringsförmedlare av sakförsäkring, och har de ansvarsförsäkringar som Förmedlarlagen ställer som krav.

Tillsammans med Fastighetsägarna har vi på Proinova Agency utvecklat det unika konceptet FEF (Fastighetsägarnas egna försäkringar). En exklusiv förmån för samtliga deras medlemmar.


Sedan 1989.

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation.

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.