Om du inte är nöjd.

Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till oss, så vi kan bli bättre.

Vi vill alltid tillgodose våra kunder den bästa servicen och skulle därför uppskatta att ni hör av er till oss, om ni av någon anledning inte känner att vi levt upp till detta.

Om Ni vill framföra klagomål mot Proinova rörande förmedling av försäkring, ber vi Er att i första hand kontakta ansvarig förmedlare hos Proinova. I andra hand vänder Ni er till Proinovas klagomålsansvarig, Malin Schau.

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig: Malin Schau
Tel: 010-22 16 670
Fax: 010-22 16 300
E-post: malin.schau@proinova.se
Postadress: Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

Klagomål besvaras snarast möjligt.


Välkommen till Proinova.

Sedan 1989.

Proinova är sedan mitten av 2017 det nya namnet på f.d. Osséen Försäkringsmäklare Syd AB (OsséenSyd).

Vi har varit verksamma sedan 1989 och är ett av landets äldsta förmedlarbolag. Vår ambition under åren har alltid varit att leverera tjänster med fokus på kvalité, hög tillgänglighet och effektiv service. Vi har alltid gått vår egen väg som professionell försäkringsförmedlare och vi levererar innovativa och unika lösningar till uppdragsgivare i hela landet. Vårt nya namn och vår nya profil ökar tydligheten i vårt varumärke, vårt budskap och vår kommunikation.

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.